ប្រុងខ្លួន ! សមត្ថកិច្ចនឹង​ឃាត់យានយន្តមិនទាន់​បង់ពន្ធ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​២០២១ ​ចាប់ពី​ថ្ងៃនេះ​ទៅ​

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ ​បាន​ប្រកាស​ជូនដំណឹងថា​ ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០​១​ ​ខែ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ​២​០​២​២​នេះ​តទៅ​ ​ការ​ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ​ការប្រកាស​បង់ពន្ធ​លើ​យានជំនិះ​គ្រប់​ប្រភេទ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២​០​២​១…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy