ក្នុងថ្ងៃតែមួយ EU សម្រេចអនុវត្តទណ្ឌកម្មកញ្ចប់ទី៦ ខណៈOPEC+ ប្តេជ្ញាបង្កើនការបូមប្រេង

នៅទីបំផុត សហភាពអឺរ៉ុប ឬហៅកាត់ថា EU គឺបានឈានទៅដល់ការសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការហើយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មកញ្ចប់ទី៦ប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលក្នុងនោះផ្តោតសំខាន់ទៅលើការរាំងខ្ទប់…

តើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំង៥កញ្ចប់កន្លងមកនេះធ្វើឲ្យរុស្សី ឬអាមេរិករងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាង?

គិតចាប់តាំងតែពីការសម្រេចចិត្តបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ចាប់ផ្តើមទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy