សម្តេចតេជោអញ្ជើញប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទៅទស្សនាសមិទ្ធផលនៅខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា អញ្ជើញប្រជាជនទូទាំងប្រទេសទៅទស្សនា សមិទ្ធផលនៃការរអភិវឌ្ឍនៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy