សម្តេចធិបតី រំលេចសារៈសំខាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានរំលេចសារៈសំខាន់ នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ចាប់តាំងពីដាក់ឱ្យដំណើរការ