តោះ ! មកដឹងពីដើមកំណើតនៃក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner និងរបៀបនៃការរកប្រាក់ចំណូល

ការសម្រេចចិត្តដើរបញ្ច្រាសអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដោយក្រុមហ៊ុនទាហានស៊ីឈ្នួល Wagner Group ដែលជាក្រុមធ្លាប់គាំទ្រ និងបីបាច់ថែរក្សាដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអស់រយៈ…