ទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ លែងបារម្ភរឿងខ្វះលុយ ទូ ATM មានច្រើនណាស់

ជឿអត់អ្នកដើរផ្សារទិញទំនិញភាគច្រើន ចង់ទៅតែផ្សារណាដែលមានទំនិញច្រើនមុខ តម្លៃសមរម្យ សន្តិសុខល្អ ហើយមានបន្ទប់ទឹកស្អាត ពិសេសពេលចាយអស់មានកន្លែងដកប្រាក់ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល…