ខណៈស្រូវនៅទទួលបានតម្លៃខ្ពស់ ខេត្តព្រៃវែងមានផលិតផលស្រូវថ្មី ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ ១ហិកតា ៨តោន

លោក ឈិត ប៊ុនថន ម្ចាស់ស្រែគំរូបានឱ្យដឹងថា ស្រូវប្រភេទពូជថ្មីដែលស្ថិតក្នុងការដំាសាក​ល្បងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ៣០​គីឡូ​ក្រា​មសម្រាប់ផ្ទៃដីមួយហិកតា