រុស្ស៊ីកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងលើសពីការសន្យា ស្របពេលក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅច្រើនជាងគេរបស់ឥណ្ឌា

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាត់បន្ថយទិន្នផលប្រេងរបស់ខ្លួននៅកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះចំនួន ៤០ ភាគរយ ដែលច្រើនជាង…

តម្លៃប្រេងបានកើនឡើង ខណៈពេលដែល OPEC+ បានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយទិន្នផល

នៅដើមសប្តាហ៍នេះ តម្លៃប្រេងបានកើនឡើង ខណៈដែល OPEC+ បានសម្រេចចិត្តកាត់បន្ថយទិន្នផលនៅក្នុងខែតុលា។ ប្រេងឆៅ West Texas Intermediate (WTI) បានកើន…