សម្ដេចតេជោ ៖ សិក្សាពីការផលិតពូជស្រូវបានសុទ្ធល្អ កសិករនឹងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានថ្លែងថា ផលស្រូវល្អ គឺផ្តើមចេញពីពូជស្រូវល្អ និងបានណែនាំឱ្យរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ពិចារណាលើការ…