តម្លៃប្រេងអាចនឹងឡើងថ្លៃដល់ ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ដោយសារទីផ្សារប្រេងរឹតតែតឹងតែង

យោងតាមប្រភពពី Investing រាយការណ៍ថា តម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនៅតែបន្តឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលបីសប្តាហ៍កន្លងមកនេះ