កម្ពុជាប្រារព្ធទិវាបរិស្ថានជាតិ និងពិភពលោក ក្រោមប្រធានបទ «ថែទាំភពផែនដី ដើម្បីសុខភាពយើង»

បាត់ដំបង ៖ ទិវាបរិស្ថានជាតិ និងបរិស្ថានពិភពលោក ៥មិថុនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុងបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញនេះក្រោមប្រធានបទ «ថែទាំភពផែនដី…