សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងនូវទិសដៅ និងចែករំលែកនូវការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានលើកឡើងនូវទិសដៅ និងបានចែករំលែកពីការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំនួន៧ចំណុច…