អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ​អន្តរជាតិ​បង្ហាញ​ទិសដៅសក្ដានុពល​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​របស់ជនបរទេស​

ភ្នំពេញ ៖ ថ្វីត្បិតតែ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរដូច​កាលមុនកូវីដ​១៩​ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ​….​