សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាបាលជំងឺកូវីដនៅនឹងផ្ទះ

ជាមួយនឹងកំណើននៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនាពេលបច្ចុប្បន្ន សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដកម្រិតស្រាល…