ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបែបឆ្លាតវ៉ៃ Smart Infrastructure ជាចំណែកដ៏សំខាន់មួយនៃការកសាងទីក្រុងឆ្លាតវ៉ៃ ឬ Smart City

ក្រុងឆ្លាតវៃឬ Smart City ជាអនាគតនៃការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងជៀសមិនផុតឡើយដើម្បីអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានប្រកបដោយនិរន្តភាព

មុនក្លាយជាទីក្រុងឆ្លាតវៃ (Smart City) ពេញលេញ ត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្របខ្លួន និងការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ

នៅត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ខាងមុខនេះ ពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជា ៦៨ភាគរយនឹងត្រូវរស់នៅតាមទីក្រុង ឬទីប្រជុំជនដែលមានលក្ខណៈស្រស់ស្អាត ទំនើប មាន…

ផ្ទះយើងស្អាត ទីក្រុងយើងស្អាត ត្រូវផ្តើមចេញពីពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា ដើម្បីឈានទៅរកបរិស្ថានទីក្រុងឆ្លាតវៃ

ជានិយមន័យនៃពាក្យថា «ទីក្រុងស្អាត» គឺសំដៅដល់ទីក្រុងដែលមាន​បរិស្ថានល្អ ​មានអនាម័យ មានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ គួបផ្សំនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ទ្រទ្រង់គ្រប់គ្រាន់…

ជប៉ុន ចាប់អារម្មណ៍ការវិនិយោគទីក្រុងឆ្លាតវៃនៅខេត្តបាត់ដំបង

បាត់ដំបង ៖ តាមរយៈសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (JCA) បានបង្ហើបឲ្យដឹងថា ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនបានបង្ហាញពីការចាប់អារម្មណ៍មកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យផ្សេងៗ…