ខេត្តព្រះសីហនុកំពុងសែ្វងរកដៃគូនានាដើម្បីជំរុញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងឆ្លាតវៃ

ខេត្តព្រះសីហនុកំពុងប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាទីក្រុងប្រកួតប្រជែងសាកលលោកមានភាពរីកចម្រើន និងពហុវប្បធម៌តាមរយៈការទាក់ទាញវិនិយោគពីបរទេស ក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរណ៍

ស្វែងយល់ ! តើអ្វីទៅជា (Smart City) ទីក្រុងវៃឆ្លាត ?

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើប របត់សង្គមកាន់តែទាន់សម័យ និងរីកចម្រើន បាន និងកំពុងសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងសកលលោក រាប់ទាំង…

JICA បានសម្រេចអនុវត្តន៍វិធីសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុងក្នុងខេត្តសៀមរាប

សៀមរាប ៖ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន JICA បានសម្រេចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រទីក្រុងឆ្លាតវៃ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីក្រុង ក្នុងខេត្តសៀមរាប ដែលមានរយៈពេល ៣ឆ្នាំ ចាប់ឆ្នាំ២០២២…