ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ និងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត សហការរៀបចំចលនាសម្អាតធ្នេរក្រោមប្រធានបទ «កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង» នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព្រះសីហនុ ៖ ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ រួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត និងរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធរៀបចំយុទ្ធនាការសម្អាតឆ្នេរក្រោមប្រធានបទ…

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដាក់ចេញការងារអាទិភាព៤ចំណុច ឆ្លើយតបនឹងទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតបានដាក់ចេញនូវការងារអាទិភាព ៤ចំណុច ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដើម្បីឆ្លើយ…

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា និងជាប្រធានកិត្តិយសនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាតបានចេញសារលិខិតអបអរសាទរទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតក្រោមប្រធានបទ «ទីក្រុង…

ទីក្រុងចំនួន២១ ទទួលបានពានរង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ានលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២-២០២៤

ព្រះសីហនុ ៖ ទីក្រុងចំនួន២១ នៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានទទួលពាន់រង្វាន់ជ័យលាភីទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ានលើកទី៣ ឆ្នាំ២០២២-២០២៤ ក្នុងនោះក៏មានទីក្រុងចំនួន៣របស់…