ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ ក្លាយជាទីតាំងល្អបំផុតសម្រាប់សហគ្រិនចង់ពង្រីកសាខាអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ពង្រីកសាខាឱ្យបានច្រើន បង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬសេវាកម្មឱ្យកាន់តែទូលំទូលាយ ជាក្តីស្រមៃធំមួយក្នុងចំណោមក្តីស្រមៃសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់សហគ្រិនគ្រប់រូប។ ក្នុងចំណោមទីតាំងសំខាន់ៗ…

ផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ កំពុងផ្តល់ឱកាសចំណេញ និងទីតាំងល្អសម្រាប់អាជីវករលក់ដុំ

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្ដីសម្រេច និងអនុញ្ញាតពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញឱ្យរៀបចំដំណើរការផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខនៅពេលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានធ្វើការរៀប…