តំបន់​តាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ នឹងក្លាយតំបន់ដ៏មមាញឹក​នៅពេលអនាគត​ឆាប់ៗ

ក្នុង​រយៈពេល​តែប៉ុន្មានឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ តំបន់​តាមបណ្ដោយផ្លូវឈ្នះឈ្នះ ឬ​ផ្លូវ​កប់ស្រូវ បានកែប្រែមុខ​មាត់ថ្មី ដោ​យ​​លេចចេញនូវសំណង់​ជាច្រើន​

ទីប្រជុំជនផ្សារជាច្រើនទីតាំងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាចនឹងត្រូវបន្តបិទ

ជាមួយនឹងវិធានការនៃការបិទខ្ទប់រាជធានីភ្នំពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលនៃជំងឺ​ដ៏​សាហាវ​កូវីដ-19 ដែលកំពុងបន្តការឆ្លងរាប់រយនាក់ក្នុង​មួយថ្ងៃ​នោះ …