ជប៉ុនបង្កើតរ៉ូបូតចម្លែកមួយប្រភេទសម្រាប់ជាជំនួយដល់ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់

តូក្យូ ៖ Bex ជារ៉ូបូតទំនើបចុងក្រោយមួយប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុន Kawasaki ដែលមានរូបរាងដូចទៅនឹងសត្វពពែព្រៃអំបូរ ibex និងកំពុងតែទទួលបានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់…

ត្រីទីឡាព្យាខ្មែរត្រៀមវាយលុកដល់ទីផ្សារជប៉ុន

ការចិញ្ចឹមត្រីជាមុខរបរមួយដែលវារីវប្បករខ្មែរភាគច្រើនធ្វើក្នុងទំហំតូចតាចគ្រាន់នឹងដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែការចិញ្ចឹមត្រីទីឡាព្យាក្នុងទ្រង់ទ្រាយមធ្យមជាកសិដ្ឋានមួយបាន និងកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍ​ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដោយប្រើបច្ចេកទេសចិញ្ចឹម…