សេវាកម្មជួលរថយន្តក្នុងទីផ្សារនៅអឺរ៉ុបនឹងក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេជំរុញបដិវត្តរថយន្តអគ្គិសនី

បច្ចុប្បន្ន ទីផ្សារជួលរថយន្តនៅបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិចគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់ជាង ១០០ពាន់លានដុល្លាររួចទៅហើយ។ នេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិ…

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជិត200លានដុល្លារពីការនាំកង់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ

នៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះ សម្រាប់តែការនាំចេញកង់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិសម្រេចបានប្រមាណជិត200លានដុល្លារ មានការកើនឡើងប្រមាណ32ភាគរយ បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពី…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy