ម្ទេសត្រូវបាន ISS ជ្រើសរើសជាដំណាំសំខាន់បំផុតសម្រាប់អវកាសយានិក និងជីវិតរស់នៅក្នុងទីអវកាស

ដែលក្រុមការងាររបស់ស្ថានីយ៍ទីអវកាសអន្តរជាតិ ISS ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រខ្ចប់អាហារសម្រាប់ក្រុមអវិកាសយានិក ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានរកឃើញថាអាហារប្រភេទនេះបានធ្វើឲ្យសារជាតិចិញ្ចឹម…

ចិនមានមហិច្ឆិតាទៅលើកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអវកាសកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ

ក្រោយការបាញ់បង្ហោះស្ថានីយអវកាសដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនបានជោគជ័យកាលពីដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងមក រដ្ឋាភិបាលចិនហាក់ដូចជាបង្ហាញសកម្មភាពកាន់តែច្រើនចំពោះបេសកកម្មស្រាវជ្រាវទីអវកាស…

ពីក្មេងគ្មានជំនឿក្នុងចិត្ត និងគ្មានក្តីសុបិនច្បាស់លាស់ក្លាយជាកំពូលមនុស្សផ្នែកអាកាសយានិកទីភ្នាក់ងារ NASA

អាកាសយានិកវ័យក្មេងម្នាក់បានបង្ហាញភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនក្នុងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅទីអវកាសរបស់អង្គការ NASA ខណៈដែលកាលពីវ័យកុមារភាព គ្មានឡើយគោលបំណង និងសូម្បីតែ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy