ការងើបឡើងវិញនៃ FDI រំពឹងថានឹងជួយឱ្យទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនដល់ ២១ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២៣ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បង្ហាញថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពី…

ទុនបម្រុងជាមាសរបស់រុស្ស៊ី ឈរត្រឹមលំដាប់ទី៥ មានជិត ២ ៣០០តោន ខណៈប្រទេសកំពូលតារាងមានជាង៨ពាន់តោន

នៅពេលនិយាយពីទុនបម្រុងនៃបណ្តាប្រទេសនីមួយៗគឺសំដៅទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានរក្សាទុក និងទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ។ ទុនបម្រុងមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កិច្ច…

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនដល់ ២០,៨ពាន់លានដុល្លារ

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិកម្ពុជា បន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ២០,៨ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលអាចធានាការនាំចូលទំនិញ និងសេវាសម្រាប់គ្រាបន្ទាប់បានប្រមាណជាង១០ខែជាមួយ

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy