មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាស្នើ​វិនិយោគិនថៃមកដាក់ទុនវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រ​ផលិតថ្នាំពេទ្យ ​និងភេសជ្ជៈ

ក្នុងពេល​វិនិយោគិនថៃ​កំពុង​ស្វែង​រ​ក​ឱកាស​​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា មន្ត្រីជាន់​ខ្ពស់​កម្ពុជា​ស្នើឱ្យ​ដាក់ទុនវិនិយោគលើ​ការ​ផលិតថ្នាំពេទ្យ​និងភេសជ្ជៈ