៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជា លក់បណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរបានជាង១៦លានដុល្លារ

៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ គ្រឹះស្ថានអង្គររកចំណូលបាន១៦ ៥៣៣ ២៩៣ ដុល្លារអាមេរិកពីការលក់សំបុត្រជូនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរចំនួន៣៤៧ ៥៣៤នាក់

ការជិះរទេះគោនៅប្រដាក គឺជាផលិតផលថ្មីនៃសេវាកម្មទេសចរណ៍កំពុងទាក់ទាញទេសចរបរទេស

ការជិះរទេះគោ មើលភូមិអ្នកស្រុក និងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅភូមិប្រដាក បានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍យ៉ាងសំខាន់របស់ទេសចរបរទេស

រដ្ឋមន្ត្រី ៖ ឆ្នាំ២០២២នេះ កំណើនភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជា ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងវិញហើយ

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញពីក្ដីរំពឹងថា នៅឆ្នាំ២០២២នេះ វិស័យទេសចរណ៍សកលលោកនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ២០២០ និង២០២១ ដោយសារការចាប់ផ្ដើមក…