វិស័យទេសចរណ៍រកចំណូលបានជាង ៣ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំ២០២៣

ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាអាចរកចំណូលពីទេសចរអន្តរជាតិបានចំនួន ៣,០៨៣លានដុល្លារអាម៉េរិក កើនឡើង១១៧,៩ភាគរយ។

ដើមខែកុម្ភៈ ទេសចរអន្តរជាតិ ចម្រុះជាតិសាសន៍សរុបជិត ៤ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់មកកម្សាន្តនៅក្រុងព្រះសីហនុ និងសៀមរាប

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុងរយៈពេល២សប្ដាហ៍ដើមខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤នេះ ទេសចរចម្រុះជាតិសាសន៍សរុបជាង ២០០០នាក់ ដែលធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់បានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ ដើម្បីទស្សនាខេត្តព្រះសីហនុ និងអង្គរវត្ត ខេត្តសៀមរាប។

កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ ២,២៨ លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០២២

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍ស្ថិតិនៃចំនួនទេសចរឆ្នាំ២០២២ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍បានបង្ហាញថា កម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិសរុបចំនួនប្រមាណ ២,២៨ លាននាក់…