មហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនជាង១០០លានដុល្លារក្នុងបញ្ជីកំពូលទាំង១០ប្រទេសកើនឡើងជាង២៥០០០នាក់

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា នៅលើពិភពលោកនេះមហាសេដ្ឋីចំនួន ២៥ ៤៩០ នាក់ ដោយពួកគេទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន…