«ឡានចាក់ទឹក» គ្រាន់តែជាទ្រឹស្តី ដែលពិបាកនឹងលេចចេញជារូបរាងណាស់

ថាមពលស្អាត ឬថាមពលប្រកបដោយនិរន្តភាព គឺជាក្តីស្រម៉ៃរបស់ពិភពលោកដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែប្រាថ្នាចង់បាន ខណៈដែលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងដើរឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍក្នុងការ…

ទាំងទ្រឹស្តី និងទិន្នន័យបង្ហាញថា សមភាពយេនឌ័រពិតជាសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសកលឱ្យកាន់តែខ្លាំង និងរឹងមាំ

គ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយ និងចែករំលែកការយល់ឃើញដូចៗគ្នាថា សង្គមដែលមានសមភាពយេនឌ័រកាន់តែច្រើនមិនត្រឹមតែផ្តល់ឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ស្ត្រីខ្លួនឯង…