ប្រទេសទាំង ៥ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកដាំគ្រាប់កាកាវដ៏ច្រើនរបស់ពិភពលោក

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Business Insider Africa បានបង្ហាញថា ផលិតកម្មកាកាវនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានចំនួនប្រហែល ៤,៩ លានតោននៅចន្លោះឆ្នាំ ២០២១ និង ២០២២…