រដ្ឋមន្ដ្រី ៣ ក្រសួង រួមគ្នាអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ធនធានទឹក និងជនបទ

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងកសិកម្ម , រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងធនធានទឹក និង ឧតុនិយម ពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីកសិកម្ម ធនធានទឹក និងជនបទ

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ៖ ការ​ប្រើប្រាស់​ធនធាន​ទឹក​ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព គឺ​ចាំ​បាច់សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម-សេដ្ឋកិច្ច

នៅចំពោះមុខមេដឹកនាំក្នុងតំបន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៤ នៅទីក្រុង ខឹម៉ាមូតុ ប្រទេសជប៉ុនស្តីពី «បញ្ហាទឹកក្នុងតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក» កាលពីថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ សម្តេចតេជោ…

មានធនធានទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចគេ សិង្ហបុរី ច្នៃទឹកលូក្នុងទីក្រុងផលិតជាស្រាបៀរដ៏មានតម្លៃ

សិង្ហបុរី ៖ សិង្ហបុរី ជាប្រទេសមានទំហំផ្ទៃដីតូច ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប្រភពទឹកស្អាតមានចំនួនតិចតួចបំផុតធៀបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃ ខណៈដែលសមត្ថភាពស្តុកទឹកភ្លៀងក៏តិចតួចជារៀងរាល់ឆ្នាំ…