ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានដាក់ដេញថ្លៃប្រាក់ដុល្លារ ៦០០ លាន ដើម្បីធ្វើឱ្យមានស្ថិរភាពនៃអត្រាប្តូរប្រាក់

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទីផ្សារប្តូរប្រាក់បរទេស ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ខណៈ NBC បញ្ជាក់ថា ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើង

ភ្នំពេញ ៖ ទ្រព្យសកម្មក្នុងស្រុកសុទ្ធនៃគ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើបានបន្តកើនឡើងតិចតូចកាលពីដើមត្រីមាសដំបូង ឆ្នាំ២០២២ ធៀបនឹងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ខណៈទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធនៃវិស័យ…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សមាគមធនាគារនៅកម្ពុជា និង ស,ស,យ,ក ផ្តួចផ្តើមយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាម «សង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ»

ខណៈតម្រូវការឈាមដើម្បីសង្រ្គោះអាយុជីវិតមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ហើយការផ្គត់ផ្គង់ឈាមបានធ្លាក់ចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្…

ធនាគារជាតិ ៖ កម្ពុជានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្នុងឆ្នាំនេះ គាំទ្រដោយវិស័យសំខាន់ៗចំនួន៤

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថា បន្ទាប់ពីទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេល២ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ១៩នោះ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២នេះ…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ សេវាទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងវិវឌ្ឍន៍ទៅរកការទូទាត់បែបឌីជីថល

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ថា សេវាទូទាត់សងប្រាក់នៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយបាន និងកំពុងវិវឌ្ឍន៍ទៅរកការទូទាត់បែបឌីជីថល ដើម្បីឆ្លើយតបទៅ…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយនិន្នាការថ្មីៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការគ្នាជាមួយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និន្នាការថ្មីៗនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងវិធានការនានារបស់…

«ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញ និងភាពធន់ក្រោយកូវីដ-១៩» ជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៩ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញ និងភាពធន់…

ធនាគារកណ្តាលកម្ពុជា-វៀតណាម ចាប់ផ្តើមជំរុញប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិក

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម បាន និងកំពុងសហការគ្នាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិក ដើម្បីសម្រួលដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម…

NBC ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្តរក្សាបានស្ថិរភាព

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែបន្តមានស្ថិរភាព…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បន្តដំណើរជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាឱ្យងើបឡើងវិញ

ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ នឹងបន្តមានកំណើនកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅ ខណៈដែលឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវិដ-១៩ សម្រេចបាន…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy