ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា រួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយនិន្នាការថ្មីៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសហការគ្នាជាមួយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និន្នាការថ្មីៗនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងវិធានការនានារបស់…

«ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញ និងភាពធន់ក្រោយកូវីដ-១៩» ជាប្រធានបទស្រាវជ្រាវរបស់ធនាគារជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសប្រធានបទស្រាវជ្រាវឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់សន្និសីទម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលើកទី៩ ឆ្នាំ២០២២ ស្តីពី «ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញ និងភាពធន់…

ធនាគារកណ្តាលកម្ពុជា-វៀតណាម ចាប់ផ្តើមជំរុញប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិក

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម បាន និងកំពុងសហការគ្នាក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធទូទាត់អេឡិចត្រូនិក ដើម្បីសម្រួលដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្ម…

NBC ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្តរក្សាបានស្ថិរភាព

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែបន្តមានស្ថិរភាព…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បន្តដំណើរជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជាឱ្យងើបឡើងវិញ

ទេសាភិបាល ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានថ្លែងថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០២២ នឹងបន្តមានកំណើនកើនឡើងជាងឆ្នាំកន្លងទៅ ខណៈដែលឆ្នាំ២០២១ ស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិកូវិដ-១៩ សម្រេចបាន…

តើអ្នកដឹងអ្វីខ្លះពីគោលនយោបាយនៃអត្រាប្ដូរប្រាក់នៅកម្ពុជា ?

គោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) គឺជាឧបករណ៍នយោបាយមួយរបស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ ដែលមានគោលដៅចម្បងរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃ។…

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងស្ទុះងើបឡើងក្នុងអត្រា ៥ភាគរយក្នុងឆ្នាំ២០២២

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានបង្ហាញថា ការបន្តងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងគាំទ្រដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា ដូចជាការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ និង…

ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទទួលពានរង្វាន់ឆ្នាំ២០២១ ពីទស្សនាវដ្តីជប៉ុន Nikkei

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វាន់ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលមានឧត្តមភាពប្រចាំឆ្នាំ២០២១ សម្រាប់ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង (“Bank Digital Currency [Bakong]”) …

ក្រុមហ៊ុន CBC ប្រកាសចូលសាច់ប្រាក់ជាមួយធនាគារជាតិដើម្បីជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនស៊ីប៊ីស៊ី (CBC) បានប្រកាសពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេ​លប្រាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមសាច់ប្រាក់មួយចំនួនតាមលទ្ធភាពជាមួយធនាគារជាតិ ដើម្បីធ្វើ…

យល់ដឹងពីការប្តូរប្រាក់រៀលចាស់ៗនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាធារណជនអាចប្តូរប្រាក់រៀល ឬកាសដែលចាស់ៗបាននៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលជាអាជ្ញាធររូបិយវត្ថុ និងត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធធនាគារនៅកម្ពុជា ប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះធនាគារជាតិក៏