ធនាគារអភិ​វឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ត្រៀមផ្តល់កម្ចី៣០លានដុល្លារ លើការប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្នុងឆ្នាំ២០២៤       

រាជរដ្ឋាភិបាល បានរៀបចំនូវយន្តការសំខាន់ជាច្រើនក្នុងការជួយគាំទ្រ និងលើកទឹកចិត្តដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ដើម្បីជំរុញឱ្យវិស័យនេះឱ្យមានភាពរឹងមាំ

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ជំរុញការកៀរគរទុនវិនិយោគពីវិស័យឯកជនឲ្យបានកាន់តែច្រើន ដើម្បីចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្ម

ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការសហការជាមួយក្រសួង-ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារសម្រាប់កសិករ ចូលរួមបង្កើនការអនុវត្ត​ផលិតកម្មកសិកម្ម​តាម​កិច្ចសន្យា ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយ ព្រមទាំងចូលរួមជួយជំរុញការកែច្នៃ និងការនាំចេញនូវផលិតផលកសិកម្ម និង កសិ-ឧស្សាហកម្ម។