ផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មី “​​Manulife Premier”​ ​ជម្រើសដ៏ល្អស័ក្តិសមដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់​ប្រជាជនកម្ពុជា​

ផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតថ្មី “​​Manulife Premier”​ ​ជម្រើសដ៏ល្អស័ក្តិសមដើម្បីសម្រេចគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់​ប្រជាជនកម្ពុជា​

ក្រុម​ហ៊ុន​ FWD Cambodia​ ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​ “ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុជីវិត​ថ្មី​ដែល​រីក​ចម្រើន​រហ័ស​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៣​”

ក្រុម​ហ៊ុន​ FWD Cambodia​ ឈ្នះ​ពានរង្វាន់​ “ក្រុម​ហ៊ុន​ធានា​រ៉ាប់​រង​អាយុជីវិត​ថ្មី​ដែល​រីក​ចម្រើន​រហ័ស​ជាង​គេ​បំផុត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២៣​”

ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ អបអរចំណាត់ថ្នាក់ទីផ្សារលេខ១របស់ខ្លួន និងចាប់ផ្តើមឆ្នាំ២០២៤ ក្រោមប្រធានបទ «២៥ឆ្នាំ នៃវឌ្ឍនភាព»

ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ ទទួលបានកិត្តិនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតរីកចម្រើនលឿនជាងគេ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រកបដោយនវានុវត្តន៍ជាងគេ

Forte Lifeបង្កើតផលិតផលថ្មី ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពនិយោជិត ដើរស្របគ្នានឹងសេវាគាំពារ​សង្គមរបស់រដ្ឋ

ប្រសិនបើប្រទេសជាតិមួយមានធនធានដែលបំពេញការងារមិនបានល្អ ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាព សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះក៏មិនអាចលូតលាស់លឿនដែរ…

វិស័យធានារ៉ាប់រងរួមចំណែកជួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការជួយកសិករ

ខុសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង ដែលផ្ដល់ត្រឹមតែសេវាធានារ៉ាប់រង​លើអាយុជីវិត លើអចលនវត្ថុ ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាបុគ្គលដល់ក្រុមហ៊ុន បរិបថថ្មីនេះ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង បានផ្ដល់ការរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ​ តាមរយៈការជួយកសិករ…

ធានារ៉ាប់រង ជាវិស័យថ្មីថ្មោងជាងគេ ប៉ុន្តែប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់ជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាវិស័យមួយដែលមានភាពវ័យក្មេងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមវិស័យសសរស្តម្ភនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា…

វិស័យធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជានៅតែមានភាពក្មេងខ្ចី និងទាមទារការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងជូនសាធារណជនបន្ថែម

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ បើទោះបីជាកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន ៣៨ ក្រុមហ៊ុន ដែលបាន និងកំពុងធ្វើអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ ក៏ទីផ្សារធានារ៉ាប់រងនៅមានទំហំតូចនៅឡើយ ដែលទាមទារ…

កម្ពុជាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយ និងក្របខណ្ឌបទប្បញ្ញត្តិឌីជីថលូបនីយកម្មក្នុងវិស័យធានារ៉ាប់រង

ភ្នំពេញ ៖ គណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា និងសមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “តួនាទីនៃវិស័យធានារ៉ាប់រង និងបច្ចេកវិទ្យា…

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលចំនួនពីរដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមានចម្ងល់មួយចំនួនលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលពីណាខ្លះដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន បើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្រាន់តែទទួលបង់ប្រាក់ពី…

សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានប្រៀបបានសំណាញ់សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធានាលទ្ធភាពទូទាត់ឥណទាន

សេវាធានារ៉ាប់រងឥណទានបានផ្តល់នូវសំណាញ់ សុវត្តិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដែលនឹងធានាពីលទ្ធភាពទូទាត់សងបំណុល។ នេះជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។