សម្ដេចធិបតី ៖ ដើម្បីឱ្យវិស័យឯកជនរីកចម្រើន ត្រូវមានរដ្ឋបាលមួយដែលល្អ

ការដាក់ឱ្យអនុវត្តនូវប្រព័ន្ធបញ្ជរតែមួយជាតិនាពេលនេះ គឺបម្រើឱ្យគោលបំណងនៃការពង្រឹងសេវារដ្ឋបាល តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល។

អាជីវកម្មគំរូ ឬធុរកិច្ចបរិយាបន្ន ជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចសង្គម-ជាតិ

បណ្តាអាជីវកម្មបរិយាប័ន្នត្រូវបានសង្កេតឃើញថាជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ពីវិស័យឯកជន ដើម្បីរួមគ្នាសម្រេចបាននូវ​គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព

កម្ពុជា បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មបរិយាប័ន្នចំនួន៨ ដើម្បីអាចដំណើរការប្រកបដោយភាពរលូន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២០ ក្រសួង MISTI បានគាំទ្រដល់សេចក្តីណែនាំយុទ្ធសាស្ត្រនៃរបាយការណ៍ស្ថានភាពទីផ្សារអាជីវកម្មបរិយាប័ន្ននៅកម្ពុជា និងបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មបរិយាប័ន្នកម្ពុជា

តោះ ! មកស្គាល់ក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ជាអាជីវកម្មបរិយាបន្ន (Inclusive Business) ទាំង១៨ នៅកម្ពុជា

នៅក្នុងដំណាក់កាលទី១ ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ បានចាត់ក្រុមហ៊ុនចំនួន១៨ ជាប់ជាប្រភេទអាជីវកម្មបរិយាបន្ននៅកម្ពុជា

ខ្លីៗពីក្រុមហ៊ុន និងសហគ្រាសចំនួន៣ ដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

សម្រាប់អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន (Inclusive Business IB) គឺជាបណ្តាញអាជីវកម្មប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសឈរលើគោលការណ៍បែបពាណិជ្ជកម្ម ហើយពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិត នវានុវត្តន៍

ឱកាសល្អសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម បានមកដល់ហើយជាមួយ «ទិវាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍»

ឱកាសល្អសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម បានមកដល់ហើយជាមួយ «ទិវាជាតិវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍» នៅថ្ងៃទី២៤-២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅកោះពេជ្រ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងដៃគូពាក់ព័ន្ធ កំពុងជំរុញ និងលើកកម្ពស់វិស័យអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាន និងកំពុងជំរុញលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម (MSME) ដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

អាជីវកម្មគំរូ ឬធុរកិច្ចបរិយាប័ន្ន ភាគច្រើនជាប្រភេទសហគ្រាសធុនមធ្យមឡើងទៅ

អាជីវកម្មគំរូ ឬធុរកិច្ចបរិយាបន្ន ភាគច្រើនជាប្រភេទសហគ្រាសមធ្យមឡើងទៅដែលមានប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី ១ ទៅ ១០លានដុល្លារអាមេរិក។

រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់អនុសាសន៍គោលចំនួន ៨ ចំណុច គាំទ្រដល់ការជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន

រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្តល់អនុសាសន៍គោលចំនួន ៨ ចំណុច គាំទ្រដល់ការជំរុញឱ្យមានការវិនិយោគទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន

យុទ្ធនាការធុរកិច្ចបរិយាបន្ន នឹងលើកកម្ពស់អាជីវកម្ម សហគ្រាស បង្កើតស្ថានភាពឈ្នះ ឈ្នះ ឈ្នះ គ្រប់ភាគី

អាជីវកម្មគំរូថ្មី ឬធុរកិច្ចបរិយាបន្ន គឺជាប្រភេទអាជីវកម្មដែលឈរទៅលើភាពច្នៃប្រតិដ្ឋ រកប្រាក់ចំណូល និងរកដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងភាពចាំបាច់