ការធ្លាក់ចុះថ្លៃទំនិញ និងសេវាពាក់ព័ន្ធប្រេងឥន្ធនៈបានជំរុញឱ្យអត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះ

ការថយចុះថ្លៃក្រុមទំនិញ និងសេវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេងឥន្ធនៈ ព្រមទាំងការថមថយអតិផរណាម្ហូបអាហារ បានជំរុញឱ្យអត្រាអតិផរណារួមនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះ

តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះបន្តិចវិញធៀបទៅនឹងចុងសប្តាហ៍មុន

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី The Economic Times បានរាយការណ៍ថា សន្ទស្សន៍ប្រាក់ដុល្លារបានធ្លាក់ចុះដែលធ្វើឱ្យមាសកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ…

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ ១៥ ភាគរយធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកសំខាន់ៗ…

World Bank ៖ អត្រា​ភាពក្រីក្រនៅ​កម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះស្ទើរតែពាក់កណ្តាល​​ក្នុងរយៈពេល ១០ ឆ្នាំ

ភ្នំពេញ ៖ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) បានបញ្ជាក់ថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលកម្ពុជាសម្រេចបានកាលពីពេលកន្លងមក…

ចំនួនលក់លំនៅដ្ឋានថ្មីនៅសិង្ហបុរីបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំង២ខែជាប់គ្នា

ការលក់លំនៅដ្ឋានថ្មីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល២ខែជាប់គ្នាចុងក្រោយនេះទោះបីជាសញ្ញានៃការកើនឡើងក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យមានភាពល្អប្រសើរ