ជម្លោះមហាយក្សឥណ្ឌា និងកាណាដា អាចក្លាយទៅជាបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយទៀត

ឥណ្ឌា គឺជាមហាយក្សសេដ្ឋកិច្ចថ្មីទាំងក្នុងកម្រិតតំបន់ ក៏ដូចជាពិភពលោក និងកំពុងសន្ទុះយ៉ាងខ្លាំងធៀបទាំងជាមួយនឹងអាមេរិក និងចិនផង

ពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះអំពើហិង្សាដោយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេស

បរទេស ៖ ជាតួលេខស្រាវជ្រាវមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុស្តិ៍ WaPo(Washtington Post) ជាមួយនឹងបណ្តាញសារព័ត៌មាន ABC និងត្រូវបានយកមក…