ម៉ាឡេស៊ីចាប់​​​ផ្តើម​នាំ​ចេញសាច់មាន់​ ខណៈតម្លៃកើន​ខ្ពស់ជាង​មុន​​

ម៉ាឡសេស៊ី ៖ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់ផ្តើមនាំចេញសាច់មាន់ដំបូងទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរី បន្ទាប់ពីផ្អាកការនាំចេញដោយសារក្តីបារម្ភចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុក ដែលមានអតិផរណា ព្រោះតែ…

ឆ្នាំ២០២២កម្ពុជានឹងមានសមិទ្ធផលល្អៗជាច្រើន សម្រាប់បើកទីផ្សារនាំចេញ

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានថ្លែងថា កម្ពុជានឹងមានសមិទ្ធផលល្អៗជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ ក្នុងការបើកទីផ្សារនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជា ដើម្បីកម្ពុជាអាចប្រកួតប្រជែងទាំងតម្លៃ

កម្ពុជាទទួលបានចំណូលជាង ៨,២២ ពាន់លានដុល្លារពីការនាំចេញក្នុងឆមាសទី១

នៅក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាបានធ្វើការនាំចេញដែលមានទំហំទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ ៨,២២ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង…

ស្វែងយល់សញ្ញាសម្គាល់ (CamGAP) ដែលបិទលើបណ្តាកសិផលកម្ពុជាដែលត្រូវនាំចេញ

គ្រប់បណ្តាផលិតផលកសិផលកម្ពុជាដែលត្រូវបាននាំចេញ គឺសុទ្ធតែតម្រូវឲ្យមានការបិទភ្ជាប់ជាមួយស្លាកសញ្ញាសម្គាល់(CamGAP)ជាចាំបាច់ ដើម្បីអាចទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងជឿ…

AMS ECONOMY
@amseconomy