ទំនេរពីការងារស្រែចំការ អ្នកស្រុកក្រូចឆ្មារតែងនិយមធ្វើនំក្រៀបលក់ជាមុខរបរល្អមួយបន្ទាប់បន្សំ

ត្បូងឃ្មុំ៖ ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គ តំបន់ក្រូចឆ្មារ ជាស្រុកមួយចំណុះខេត្តត្បូងឃ្មុំ មានអំណោយផលទាំងការធ្វើស្រែ ធ្វើចំការ ជាមួយនឹងការទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។ បន្ថែមពីនេះ អ្វីដែលបានបង្ហាញ…