អាជីវកម្មនំម្ទេសថ្មី ប្លែក ថែមទាំងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍

ម្ទេស ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅដោយសាររសជាតិហឹរ ដិតជាប់មាត់អ្នកទទួលទាន ពិសេសគេអាចច្នៃបានច្រើនមុខដូចជាធ្វើជាគ្រឿងទេស ធ្វើជ្រក់ម្ទេស…