សិប្បកម្មកែច្នៃ និងផលិតនំល្ពៅស្ងួត ស្រួយ ឆ្ងាញ់ កំពុងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍

ល្ពៅ ជាបន្លែម្យ៉ាងដែលមានផ្ទុកនូវជីវជាតិល្អៗសម្រាប់ទ្រទ្រង់ និងបំប៉នសុខភាពរាងកាយ ដែលគេអាចយកមកធ្វើម្ហូបអាហារក៏បាន ធ្វើជាបង្អែមក៏បាន ខណៈដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានសិប្បកម្មមួយកន្លែងបានយកផ្លែល្ពៅនេះមកច្នៃជាបង្អែមស្ងួត ឬជាប្រភេទនំស្រួយៗ