អាជីវកម្មនំអាកោខ្ទិះប្រើប្រាស់រូបមន្តប្រចាំគ្រួសារនៅខេត្តក្រចេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង

ក្រចេះ ៖ អាជីវកម្មនំអាកោខ្ទិះ ជារបរសាមញ្ញមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើបានស្ទើរតែគ្រប់ៗគ្នា ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេត្រូវការ គឺរូបមន្ត និងការច្នៃប្រឌិតឱ្យផលិតផលរបស់…