ចាហួយត្នោតខ្ចី ល្បីមិនចាញ់អាកោត្នោតភូមិព្រះដាក់

សៀមរាប ៖ បងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយនូវភាពល្បីល្បាញរបស់អាកោត្នោតនៅភូមិព្រះដាក់ តែគេក៏មិនអាចមើលរំលងបាននូវចាហ៊ួយត្នោតដែលមានរស់ជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងទទួលបាន…