ដោយសារអត្រាបង្កកំណើតទាប កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើយុទ្ធនាការឧបត្ថម្ភធន ៧៧០ដុល្លារក្នុងមួយខែ

កូរ៉េខាងត្បូង ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយក្នុងតំបន់អាស៊ីលើគ្រប់វិស័យ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះបញ្ហាអត្រាបង្កកំណើតទាបបានក្លាយ…