ក្រសួងកសិកម្មជំរុញវិធានការបន្ទាន់ ក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាក្នុងឆ្នាំនេះ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញនូវវិធានការណែនាំចំនួន៣ចំណុចដើម្បីជំរុញការបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងគោលបំណងសំដៅបង្កើន…