អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ៖ ការវិនិយោគ៥ប្រភេទ អាចមានលទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិ

មនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានក្ដីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាអ្នកមានសម្បូរទ្រព្យ តាមរយៈការទទួលបានភាពជោគជ័យទៅលើការប្រកបអាជីវកម្ម ឬមុខជំនួញនៅក្នុងស្រុក ក៏ដូចជាជំនួញនៅលើទីផ្សារ….

ប្តីប្រពន្ធមួយគូឆក់យកឱកាសក្នុងអំឡុងពេលបិទក្រុងបង្កើនទ្រព្យបានជាង ៦លានដុល្លារ

នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពិភពលោកទទួលរងនូវការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់វីរុសឆ្លងកូវីដ-១៩ និងមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងខ្លាំង…