បច្ចេកវិទ្យាទូសម្ងួតពន្លឺព្រះអាទិត្យជួយបង្កើនផលិតភាព និងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សហគ្រាសកែច្នៃផលិតផលជលផលនៅកម្ពុជា

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជលផលក្រោយប្រមូលផល (CAPFISH-Capture) បានរៀបចំចងក្រង និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវសៀវភៅមគ្គទេសក៍ណែនាំបែប សាមញ្ញជាជំហានៗដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការហាលសម្ងួតត្រី និងបង្គា ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថាមពលព្រះអាទិត្យ

ស្វែងយល់ពីបច្ច័យវិជ្ជមាន និងហានិភ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

តាមបទពិសោធ និងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុផ្តល់បច្ច័យវិជ្ជមានជាច្រើនដល់ការលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ ការរក្សាស្ថិរភាពវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការជំរុញនវានុវត្តន៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលធនាគារគួរមានភាពទាក់ទាញពីក្រុមមនុស្ស Gen Z

ដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុម Gen Z ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ធនាគារត្រូវយល់ពីអ្វីដែលពួកគេចង់បាន បើទោះបីជាទំនុកចិត្ត និងការទាមទាររបស់ពួកគេមើលទៅមិនធម្មតាក៏ដោយ

រាជរដ្ឋាភិបាលបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ

រាជរដ្ឋាភិបាល បាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្ត្រ និងផែនទីមគ្គទេសក៍ដែលពាក់ព័ន្ធ

កម្មវិធីពានរង្វាន់ឌីជីថលកម្ពុជា និងពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជួយជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាបន្ន

កម្មវិធីពានរង្វាន់ឌីជីថលកម្ពុជា និងពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នើមក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ជួយជំរុញការធ្វើបរិវត្តកម្មឌីជីថលប្រកបដោយបរិយាបន្ន

ការភ្ញាស់ពងសត្វដោយប្រើទូភ្ញាស់ ជាជម្រើសល្អ និងផ្ដល់លទ្ធភាពញាស់បានច្រើន

ទូភ្ញាស់ ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដំណើរការដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា និងអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យការភ្ញាស់ស៊ុតសត្វកាន់តែបានច្រើន និងមានប្រសិទ្ធភាព

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បានផ្លាស់ប្តូរវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន

កិច្ចប្រជុំកំពូលអភិបាលកិច្ច AI របស់ Weforum កាលពីថ្ងៃទី ១៣-១៥ ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ បានលើកឡើងរឿងថ្មីៗចំនួន ៦ អំពី AI។

ឧស្សាហកម្ម៤.០ ៖ បុរសម្នាក់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីជាជំនួយដល់ការធ្វើកសិកម្មចម្រុះ

ដាំដុះ (DamDoh) គឺជាឈ្មោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) មួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយ និងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មចម្រុះនៅកម្ពុជា

ការច្នៃប្រតិដ្ឋបែបបច្ចេកវិទ្យាចំនួន ៣ ដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្ម

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា វិស័យកសិកម្មត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាជាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយសារ…

ការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ