ការភ្ញាស់ពងសត្វដោយប្រើទូភ្ញាស់ ជាជម្រើសល្អ និងផ្ដល់លទ្ធភាពញាស់បានច្រើន

ទូភ្ញាស់ ជាឧបករណ៍មួយប្រភេទដំណើរការដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា និងអគ្គិសនី ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យការភ្ញាស់ស៊ុតសត្វកាន់តែបានច្រើន និងមានប្រសិទ្ធភាព

បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI បានផ្លាស់ប្តូរវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើន

កិច្ចប្រជុំកំពូលអភិបាលកិច្ច AI របស់ Weforum កាលពីថ្ងៃទី ១៣-១៥ ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះ បានលើកឡើងរឿងថ្មីៗចំនួន ៦ អំពី AI។

ឧស្សាហកម្ម៤.០ ៖ បុរសម្នាក់បង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ដើម្បីជាជំនួយដល់ការធ្វើកសិកម្មចម្រុះ

ដាំដុះ (DamDoh) គឺជាឈ្មោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទ (App) មួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីជាជំនួយ និងលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មចម្រុះនៅកម្ពុជា

ការច្នៃប្រតិដ្ឋបែបបច្ចេកវិទ្យាចំនួន ៣ ដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងវិស័យកសិកម្ម

បរទេស៖ យោងតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងថា វិស័យកសិកម្មត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាជាចាំបាច់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយសារ…

ការវិវត្តន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ និងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

កូរ៉េខាងត្បូង ពីប្រទេសក្រីក្រមួយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០ ក្លាយជាខ្លាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ី

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា កូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមួយរបស់ពិភពលោកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ …

«គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨» ជាមគ្គទេសក៍ក្នុងការជំរុញការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ 

«គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨» ដែលចំណាយពេលតាក់តែងជាងមួយឆ្នាំ បានត្រូវប្រកាស​ដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈហើយ នាថ្ងៃទី៥ខែតុលាឆ្នាំ២០២៣…

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨  នឹងអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមា

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ២០២៣-២០២៨ នឹងជួយឱ្យកម្ពុជាអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបរិវត្តកម្មពីឌីជីថលក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតចំនួន ៣ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា AI ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសកល

យោងតាមប្រភពពី Weforum បានបង្ហាញថា កម្មវិធីច្នៃប្រឌិតថ្មីចំនួន ៣ ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើប និង បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បី…

បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ

រិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុគឺពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមួយ ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួននៅតែបន្តរារាំងដល់ការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ