អាមេរិកបង្ហាញជំហចរចា ប៉ុន្តែព្រមានចិនជុំវិញបញ្ហាគាំទ្ររុស្ស៊ី

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី South China Morning Post បានរាយការណ៍ថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការពិភាក្សាជាមួយប្រទេសចិនឡើងវិញអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច…