មុខរបរលក់ចាប់ហួយជាអាជីវកម្មតូចតាច ប៉ុន្តែជាប្រភពចំណូលមួយដែលអាចជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារបាន

ភ្នំពេញ ៖ មនុស្សជាច្រើនតែងគិតថា មុខរបរលក់ចាប់ហួយនៅផ្ទះ គ្រាន់តែជាអាជីវកម្មមួយតូចតាច និងមិនអាចទទួលបានចំណេញច្រើននោះទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នករកស៊ីមុខរបរនេះមានការគ្រប់គ្រង…

កសិករសហគមន៍មួយនៅខេត្តសៀមរាប កែប្រែដីតូចៗទៅជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ

ភ្នំពេញ ៖ កសិករជាច្រើននៅក្នុងស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាបបាននាំគ្នាបង្កើនសកម្មភាពកែប្រែដីតូចៗរបស់ខ្លួនដែលនៅទំនេរឱ្យទៅជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សា…

សហគមន៍សម្រស់កោះហាន បានក្លាយជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់

ស្ទឹងត្រែង ៖ ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត ខេត្តស្ទឹងត្រែង តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ សម្រាប់តែសហគមន៍អេកូទេសចរណ៍សម្រស់កោះហាន គឺជាសហគមន៍មួយក្នុងចំណោមសហគមន៍ផ្សេងទៀត…

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលចំនួនពីរដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន

ភ្នំពេញ ៖ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅតែមានចម្ងល់មួយចំនួនលើកឡើងថា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមានប្រភពចំណូលពីណាខ្លះដើម្បីធ្វើសំណងជូនអតិថិជន បើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគ្រាន់តែទទួលបង់ប្រាក់ពី…